Hasan
Kalyoncu
Anaokulu

Mucitler
Kampüsü

Hasan Kalyoncu Anaokulu

Mucitler
Kampüsü

Hasan Kalyoncu Anaokulu

Mucitler Kampüsü

Biz öncelikle çocuklara birey olarak değer  veriyor onların gelişimsel özelliklerini ve ilgi alanlarını dikkate alarak eğitim programları hazırlıyor ve uyguluyoruz.

Biz, uzman kadro ve  psikolog eşliğinde çocukların gelişimsel özeliklerini göz önünde bulundurarak , güçlü yönleri öne çıkarıp potansiyelleri en üst seviyeye getirirken, iyi ve ahlaklı insan olma düşüncesini çocuklarımıza kazandırmayı  görev biliyoruz.

Videoyu oynat

Hasan Kalyoncu Anaokulu

Mucitler Kampüsü

0-6 yaş dönemi öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir.


Hasan Kalyoncu Anaokulunda  erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocukların öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler yetişmesini sağlamaktır.


Eğitim ve öğretim planlamalarımızı yaparken, çocukların eğitiminde oldukça önem taşıyan okulöncesi eğitim yaklaşımlarını kullanarak çocukların hayatlarına güzel dokunuşlar yapmayı önemsiyoruz.

VELİ TOPLANTISI

14 toplantı

Hasan Kalyoncu Anaokulu 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı veli toplantımızı gerçekleştirdik.

BOOK NOW

GELENEKSEL OKULUMU SEVİYORUM PARTİSİ

14 Party

Mucitler Kampüsünde Okulumu Seviyorum Partisi

BOOK NOW
path-1

Eğitimler