İngilizce

Eğitimlerimizi keşfedin.

Hasan Kalyoncu Anaokulu olarak, öğrencilerimize İngilizce dil eğitimini heyecan verici bir deneyim haline getiriyoruz. İngilizce programımız, çocukların dil öğrenimine pozitif bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz, oyunlar, şarkılar ve etkileşimli etkinlikler aracılığıyla İngilizceyi keşfederken aynı zamanda temel dil becerilerini geliştirirler. Kelime dağarcığının genişletilmesi, dilin doğal bir parçası haline gelmesi ve iletişim yeteneklerinin güçlenmesi, İngilizce eğitimimizin temel hedeflerindendir.

İngilizce dil eğitimi, çocukların sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda küresel dünya ile etkili iletişim kurma yeteneklerini de geliştirmelerini sağlar. Programımız, dil öğrenimini sadece bir ders saatine sıkıştırmak yerine, günlük etkinlikler, hikayeler ve oyunlarla iç içe geçirerek öğrencilere sürekli bir dil deneyimi sunar. Bu sayede, çocuklarımızın İngilizceyi anlamaları ve kullanmaları doğal bir süreç haline gelir.

Anaokulu yılları, dil öğreniminin temellerinin atıldığı önemli bir dönemdir. Hasan Kalyoncu Anaokulu olarak, öğrencilerimizin dil becerilerini desteklemek ve onları geleceğin küresel vatandaşları olarak hazırlamak için etkili ve eğlenceli bir İngilizce eğitimi sunmaktan gurur duyuyoruz.