Anaokulumuz

0-6 yaş dönemi öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir.


Hasan Kalyoncu Anaokulunda  erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocukların öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler yetişmesini sağlamaktır.


Eğitim ve öğretim planlamalarımızı yaparken, çocukların eğitiminde oldukça önem taşıyan okulöncesi eğitim yaklaşımlarını kullanarak çocukların hayatlarına güzel dokunuşlar yapmayı önemsiyoruz.


Çocuğu pedagojinin merkezine yerleştiren, bireyselliğe dayanan, çocukları özgürleştiren ve onu hayata hazırlayan bir düşünce biçimi olan Montessori yaklaşımı, güçlü bir çocuk, çok rollü öğretmen, zengin ve eğitici bir çevre ve proje temelli öğrenmeyi prensip edinen eğitim yaklaşımı Reggio Emilia, her çocuğun içinde bulunan gerçek öğrenme sevgisini ortaya çıkarmayı amaçlayan ve hayal gücünün uyarılmasını destekleyen bir eğitim yaklaşımı olan Waldorf ve çok daha farklı eğitim yaklaşımlarını temel alarak, çocuklara sevgiyle birlikte en doğru eğitimi vermeyi hedefliyoruz.

Fiziksel Özellikler